Yönetim Kurulu

Selim Han YENİACUN – Yönetim Kurulu Başkanı

1990 yılında Antalya’da doğdu. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümü mezunudur. Marmara Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Topluluğu’nun kurucu başkanlığının yani sıra NATO’nun Kamu Diplomasisi birimi teşvikiyle hayata gecen Türk-Atlantik Gençlik Derneği’nin 2013-2016 yılları arasında genel sekreterliğini yürütmüştür. Kudüs İbrani Üniversitesi’nde “Ortadoğu ve Modern İbranice”, Azerbaycan Diplomat Akademisi’nde ise “Enerji Politikaları ve Ortadoğu-Hazar Havzası Enerji Jeopolitiği” üzerine eğitim almıştır.

Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü’nde Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamak üzeredir. Yeniacun’un akademik araştırma alanları ise “Trans-Atlantik Bölgesi Güç Jeopolitiği”, “Trans-Hazar Bölgesi Enerji Jeopolitiği”, “Levant Coğrafyası Siyasi Tarihi” ve “Filistin-Israil Sorunu” dur. İyi seviyede İngilizce bilmektedir. İbranice, Arapça ve Farsça üzerine akademik anlamda eğitimler almış ve bu dillerdeki yetkinliğini halen geliştirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bursu ile doktora eğitimine İsrail’de devam edecek olan Yeniacun, burs protokolü uyarınca doktora bitiminde Marmara Üniversitesi akademik personel kadrosuna dahil olacaktır.

_

Rasim Can ÇAKIR – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1990 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yine İstanbul Üniversitesi’nde Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini “Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Güveni Kötüye Kullanma Suçundan Doğan Sorumlulukları” başlıklı tez çalışmasıyla tamamladı. Hakemli dergi ve ulusal güncel yayın organlarında uzmanlık alanlarına ilişkin çeşitli yayınları bulunmaktadır.

İstanbul Fikir ve Eğitim Derneği’nin kurucularından olan Rasim Can Çakır, halen yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve Dernek yayın organı olan İstanbul Fikir Enstitüsü genel koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir. İstanbul’da avukatlık mesleğini serbest olarak icra etmekte olup İngilizce bilmektedir.

_

Emirhan UYSAL – Genel Sekreter

1990 yılında Antalya’da doğdu. Eğitim hayatına memleketi olan Alanya’da başlayan Uysal, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla ilişkiler ve Tanıtım bölümü mezunudur. Mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

Lisans eğitimi sırasında Marmara Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Kulübü Danışma Kurulu’nda yer aldı ve Marmara Üniversitesi’ne ait Medya Merkezi’nde muhabirlik yaptı. Lisans eğitimi sonrasında ulusal çaptaki gazetelerde staj ve bir süre İstanbul’da muhabirlik yapan Uysal, halihazırda Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünde araştırma görevlisidir. İstanbul Fikir ve Eğitim Derneği’nin kurucularından olan Uysal, yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterlik görevlerini yürütmektedir.

_

Cihan TAŞGIN – Yönetim Kurulu Üyesi

1985 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında Türkiye-Ortadoğu ilişkileri ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde enerji konularında çalışmalar yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde ve Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü’nde Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimlerinde devam etmektedir.

1991-2015 arasında Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu ekonomik ilişkileri ve bu ilişkilerde inşaat sektörünün rolü, Arap Baharı ve Suriye İç Çatışması konuları üzerine çalışmalarını yürütmektedir. İstanbul Kültür Üniversitesi Mezunlar Derneği ve Siyasal Vakfı üyesidir. İyi derecede İngilizce ve başlangıç seviyesinde Rusça bilmektedir. İstanbul Fikir ve Eğitim Derneği’nin kurucularından olan Taşgın, yönetim kurulu üyeliği ve dış ilişkiler koordinatörü görevlerini yürütmektedir.

_

Mustafa Kemal ÇAKAN – Yönetim Kurulu Üyesi

1990 Yılında İstanbul’da doğdu. İlköğretim ve ortaöğrenimini dönemini İzmir ve Antalya’da tamamladı. İstanbul Okan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olan Çakan, lisans derecesini hidroelektrik santraller üzerine bitirme projesiyle tamamladı. Üniversite hayatı boyunca başta Atatürkçü Düşünce Topluluğu olmak üzere birçok organizasyon ve topluluklarda görev aldı. Şu anda kaba inşaat firmalarının yüksek katlı konut projelerinde görev alan Çakan, Anadolu Üniversitesi AÖF’de Uluslararası İlişkiler bölümüne devam etmektedir. İstanbul Fikir ve Eğitim Derneği’nde teknik bilimler alanında danışmanlık yapan ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Mustafa Kemal Çakan iyi derecede İngilizce, başlangıç seviyesinde Almanca ve Rusça bilmektedir.

_

Mikail ÇİMEN – Yönetim Kurulu Üyesi

1988 yılında Fransa Gleize’de doğdu. 2013 yılında Fransa Lyon Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Şirketler ve Ticaret Hukuku bölümünden mezunudur. Yine Lyon Üniversitesi’den Hukuk Fakültesi Maliye ve Vergi Hukuku yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans tez konusu “Fransız Vergi hukukunun ve Maliye Bakanlığının Yenilikçi İntibakı: İslami Bankacılık Sistemin Hukuki Kavrayışı” başlıklıdır.

2013 yılından itibaren, Lüksemburg’da uluslararası vergi uzmanı olarak çalışma hayatına başlamış, 2016 yılından itibaren ise kıdemli uzman olarak İstanbul’da vergi ihtilafları sürecinde danışmanlık görevini icra etmektedir. Uluslararası vergilendirme ve finans şirketlerinde transfer fiyatlandırması kapsamında danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Amerika, Avrupa ve Asya ülkelerinde yerleşmiş çok uluslu firmaların birleşme, bölünme, satın alma, hisse devirleri ve şirketlerin yeniden yapılandırmaları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir. Mikail Çimen Fransızca başta olmak üzere, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

 

Melike YILMAZ – Yönetim Kurulu Üyesi

1991 yılında Antalya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antalya’da tamamladı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki lisans eğitiminin ardından avukatlık mesleğini icra etmeye başladı. İnsan hakları hukuku, ceza hukuku ve anayasa hukuku üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bu konular üzerine çeşitli sempozyum ve konferanslara konuşmacı olarak katkıda bulundu. Melike Yılmaz 2016 yılından beri İstanbul Fikir ve Eğitim Derneği yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Yılmaz, İngilizce bilmektedir.