Türkiye’de Siyasal Reklamcılık

Toplumsal içerikli siyasal olaylar; aslında olay olma niteliğinden çok bir olgu niteliğindedir. Bu bakımdan siyasal iletişim ve siyasal iletişimde önemli yer tutan kitle iletişim araçlarının bünyesinde taşıdığı Habercilik, Kamuoyu oluşturma, Siyasal sürece katılma gibi görevleri doğrultusunda siyasal reklamcılığın siyasal halkla ilişkileri açısından vazgeçilmez bir unsuru olduğu anlaşılacaktır.

Siyasal reklamcılık, siyasal iletişimin önemli bir unsuru olmuştur. Bunun yanında kitle iletişim araçlarının bünyesinde taşıdığı unsurlar çerçevesinde daha objektif bir çalışma olması gereken siyasal reklamcılık, içerisinde propagandanın unsurlarını da barındırmaktadır.

Çalışmamda öncelikle siyasal reklamcılık ve propaganda konuları tartışılacak bu bağlamda Türkiye’de siyasal reklamcılığın gelişimine değinilip örneklem olarak aldığımız 1991 genel seçimleri ve yapılan çalışmalar yorumlanacaktır.

Emirhan UYSAL

Çalışmanın tamamına erişmek için tıklayınız.