6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Pasif Husumet Yokluğu ve Temsilde Hata

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun’un yürürlüğe girmesi 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun tartışmalı birçok maddesine çözüm getirdi. Ancak uygulamada

Read more