Suriyeli Sığınmacılar Raporu – İstanbul Örneği

Arap Baharı sürecinin oluşturduğu domino etkisinin Suriye’ye de sıçraması ile başlayan süreç, bugün farklı birçok unsurun içerisine dahil olduğu kaotik bir ortama dönüşmüştür. Bu kaotik yapının en büyük kurbanı ise her çatışma ortamının olduğu gibi sivil halk olmuştur. İç çatışmanın yayılması ile Suriye meselesindeki en temel problemlerden biri sığınmacı/mülteci meselesidir. Savaştan kaçan Suriyeliler bölgedeki demografik yapının değişmesinde rol oynadıkları gibi, sığındıkları komşu ülkelerin iç siyasetinde de önemli bir yer teşkil etmektedirler.

Enstitümüz tarafından İstanbul örneği çerçevesinde hazırlanan Suriyeli sığınmacılar raporumuzu sizlere takdim etmekten kıvanç duyarız.

İstanbul Fikir Enstitüsü

Çalışmanın tamamına erişmek için tıklayınız.