Oyun Parklarının Multi Disipliner Açıdan Değerlendirilmesi

Çocuk parkları, sosyal yaşamı önemli ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Geleceğin büyüklerinin yetiştiği bu parklar çok disiplinli olarak planlanmalı, tasarlanmalı, konumlandırılmalı ve hizmete sunulmalıdır. Fiziksel, psikolojik, sosyal ve ergonomik açılardan ele alınması gerekmektedir.

Çocuk parkları, çocukların en çok zaman geçirmek istedikleri ve sevdikleri yerler olmasına karşın bu alanların yeterli güvenlik seviyesinde olmadığını görmekteyiz. Bu güvensiz durumlar çocukları yalnızca parkta geçirdikleri zamanda değil gelecek yaşamlarında da tehdit etmektedir. Yarınımızın teminatı olan çocuklarımız gelecekte ülkeyi yönetecek, iş sahibi olup şirket yönetecek, meslek sahibi olup mesleğini icra edecek kişiler olacaklardır. Bu gün  kazandıkları tüm edinimler gelecekte alacakları kararları ve atacakları adımları direkt olarak etkileyecektir. İş yerlerinde, trafikte ve genel olarak yaşam alanlarımızda yaşadığımız kazaların büyük bir bölümünün güvensiz davranışa bağlı olduğu istatistiksel bir gerçektir. Bu kazaların önüne geçmenin en önemli yolu güvensiz davranışa sebep olan faktörleri bulup ve ortadan kaldırmaktır. Güvensiz davranışa sebep olan faktörleri incelediğimizde karşımıza bir kültürsüzlük sorunu çıkmaktadır. Kültür ile içselleşip davranış halinde gelmeyen tüm kural ve kaidelerin sonuç vermediğini ve başarıya ulaşmadığını görmekteyiz. Kültür oluşturmanın en temel yolunu incelediğimizde ise, küçük yaşta başlayan eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu sebepten ötürü çocukların sevdikleri ve zaman geçirdikleri bu alanları bu gün ile birlikte geleceği de düşünerek oluşturmalıyız.

Çocukluk dönemi, ilerleyen yaşlardaki kişilik ve zihinsel yeteneklerin gelişmesinin temelinin atıldığı dönemdir. Bu yeteneklerin gelişmesindeki en önemli alan şüphe yok ki özgürce kendilerini ifade ettikleri çocuk parklarıdır. Türkiye’de yapılan araştırmalarda çocuk parklarının yetersiz olduğu ve çocuk başına düşen metrekare alanın diğer ülkelere göre daha az olduğu ortaya çıkmıştır.  Uygun kriterlerde oluşturulmayan alanların çocukların sosyal, duygusal ve zihinsel yönden gelişimlerini olumsuz yönde etkilediği gözlenmiştir.

Çocuk parkları çocukların fiziksel, ve ruhsal açıdan gelişmesine yardımcı olmaktadır. Bu gelişimleri sağlarken çok disiplinli yaklaşımla çocukların güvenliğine dikkat edilmelidir.

Yeniçağ AR-GE

Çalışmanın tamamına erişmek için tıklayınız.