Lübnan’ın Tarihsel Dönüşümüne Bağlı Dış Politikası ve Dış Politikasını Etkileyen Unsurlar

Lübnan 2000’lere kadar sadece siyasi haritalarda farklı bir yönetim olarak belirtilen, iç ve dış etkileri etle tırnak kadar birbirinden ayrılmayacak şekilde bağlı bir devlettir. Ülkenin coğrafi ve tarihi olarak Suriye hinterlandının bir parçası olması, içinde barındırdığı etnik unsurların çatışmaları ve bu çatışmalara dış güçlerin doğrudan müdahaleleri, İsrail gibi bir komşu devletin güvenlik siyasetini öne sürerek sınır aşan müdahaleleri ve Dünya ile entegrasyonun sadece belirli etnik ya da dini gruplar tarafından kurulması Lübnan’ı ve Lübnan dış politikasını daha da karmaşık hale getirmektedir. Bu karmaşanın analizi için Osmanlı İmparatorluğu yönetimindeki Lübnan ve 20. yy’daki sömürge yönetiminden başlayarak iç çatışmaların ve dış müdahalelerin oluşturduğu bir tarihsel kronoloji takip ederek Lübnan’ın ve içindeki aktörlerin dış politikada takındıkları tutumu inceleyeceğim.

Selim Han YENİACUN

Çalışmanın tamamına erişmek için tıklayınız.