Kentsel Dönüşüm Sürecinin Unsurları

Dünyanın, özellikle Batı Avrupa ve Amerika’nın son yüz yıldır aşina olduğu “kentsel dönüşüm” kavramı ülkemiz bakımından çok yeni ve bir o kadar da tartışmalıdır. Bu çalışmada kentsel dönüşüm ihtiyacını doğuran unsurlar ve kentsel dönüşümün konularını oluşturan olgular üzerinde durulacaktır. Ancak konular ve unsurlara dair net bir ayrım yapılamayacağı için çalışmanın bütünlüğünü bozmamak amacıyla bunlar bir arada verilecektir.

Rasim Can Çakır

Çalışmanın tamamına erişmek için tıklayınız.