Her Şeye Rağmen Nükleer: Antik Yunan-Pers Savaşında Son Perde

İran 1950’li yıllarda ABD tarafında başlatılan Barış için Atom projesiyle birlikte nükleer enerjiyle tanışmıştır. O yıllarda ABD’nin bölgedeki önemli müttefiklerinden biri olmasından ötürü bu konuda herhangi bir sorun yaşamayan İran, 1979 İslam Devrimi ile birlikte ABD ile olan köprüleri atmış ve 2000’lı yılların başında nükleer kriz olarak patlak verecek olan bir sürece girmiştir. Bunun yanı sıra ilk başlarda Şah dönemindeki her türlü gelişmeyi reddeden İslam Devleti, İran-Irak savaşı esnasındaki yalnızlığından ders çıkarmış ve çareyi nükleer enerjiye yönelmekte bu sayede devrimin güvenliğini sağlamayı amaçlamıştır.  Bu çalışmada İran nükleer krizinin temel dönüm noktaları ele alınacak ve dünya kamuoyunun bu krizdeki tutumlarına değinerek İran’ın “her şeye rağmen nükleer” politikası değerlendirilecektir.

Selim Han YENİACUN

Çalışmanın tamamı için tıklayınız.