Enerji Jeo-Politiği: Hazar Havzası Kaynakları Üzerine Temel Stratejiler

Enerji ihtiyacı ve enerji ihtiyacına bağlı olarak uygulanan uluslararası politikaların önemi, 19.yy’dan itibaren günümüze kadar her geçen gün artmaktadır. Temel insani ihtiyaçlar için vazgeçilmez bir kaynak olması “enerji arayışı” aynı zamanda endüstrileşmesini tamamlayan ya da bu ilerleme içerisinde hareket eden ülkeler için bir ekonomik güç kapasitesi niteliği taşımaktadır. Enerjinin günümüz siyasetindeki önemi enerji güvenliği ve enerjiyi elde etme stratejilerinin ön plana çıkmasına yol açmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları ekonomik açıdan fazla maliyet içermelerinin yanında önümüzdeki senelerde daha fazla kamusal ya da özel sektördeki yatırımcının gözdesi olacağı düşünülmektedir. Hali hazırda faydalanılan ve Dünya’nın muhtelif bölgelerinden elde edilen doğal gaz ve petrol gibi günümüz Dünya’sında büyük önem arz eden kaynakları incelersek Jeo-stratejik çözümlemeler Dünya Enerji Politikası’nı algılamamızda daha yararlı olacaktır. Jeo-Stratejik enerji denkleminde coğrafya hayati bir önem arz etmektedir.

Selim Han YENİACUN

Çalışmanın tamamına erişmek için tıklayınız.