6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Anonim Şirket Yönetim Kurulu

Hızla gelişen ve küreselleşen dünya ticaret hayatı, yanında farklı sorunları ve ihtiyaçları da beraberinde getirmektedir. Son elli yılda gerek ulusal gerekse uluslararası sermayelerin anonim şirket şeklinde “örgütlenmeleri”, anonim şirketler hukukunu da ister istemez ticaret hukuku içinde başka bir noktaya taşımıştır. 1956 yılında yürürlüğe giren ve günümüz ticaret yaşamına uygulanmakta artık zorluk çekilen eTK bakımından köklü değişiklikler kaçınılmaz olmuştur.

Uzun bir hazırlık ve yasalaşma süreci geçiren TK, bu bakımdan Türk ticaret hukukunun ve bilhassa anonim şirketler hukukunun çağa ayak uydurması hususunda öncü düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir.

Anonim şirketin zorunlu iki organından biri olan, şirketi temsil ve yönetim yetkisiyle tabiri caizse şirketin yüzü konumundaki yönetim kurulu da bu alandaki köklü değişimlerle yeniden şekillenmiştir. Bu bağlamda çalışma boyunca yönetim kurulunun yapısı, teşkili, yetki ve sorumlulukları ile yönetim kurulu üyelerinin hak ve sorumlulukları eTK düzenlemeleriyle karşılaştırılarak incelenecektir.

Rasim Can ÇAKIR

Çalışmanın tamamına erişmek için tıklayınız.